Общие фразы на азербайджанском

Общие фразы на азербайджанском

Приметы

Открыто — AÇIQ [ ачыг ]
Закрыто — BAĞLI [ баглы ]
Вход — GİRİŞ [ гириш ]
Выход — ÇIXIŞ [ чыхыш ]
От себя — ÖZÜNDƏN [ озюнден ]
На себя — ÖZÜNƏ TƏRƏF [ озюне ]
Туалет — TUALET [ туалет ]
Мужчина — KİŞİ [ киши ]
Женщина — QADIN [ гадын ]
Мужской — KİŞİLƏR [ кишиляр ]
Женский — QADINLAR [ гадынлар ]
Вход воспрещен — GİRİŞ QADAĞANDIR [ гириш гадагандыр ]
Здравствуйте! — Salam [ салам ]
Доброе Утро — SABAHIN XEYIR — [ Cабахын хейир ]
Как поживаете? (формально) — Necəsiniz? [ неджасиниз ]
Как дела? (неформально) — Necəsən? (informal) [ неджасан ]
Как? — Necə — [ недже]
Спасибо, хорошо! — Yaxşıyam, çox sağolun! [ Яхшыям. Чох саголун ]
Хорошо — Yaxşi [ яхшы ]
Плохо — Pis [ пис ]
Так себе — Belə də. [ беле де ]
Как тебя зовут? (неформально) — Sənin adın nədir? [ сенин адын недир ]
Как вас зовут? (формально) — Sizin adınız nədir? [ сизин адыныз недир ]
Меня зовут ______ . — Mənim adım _____ . [ меним адым ____ ]
Рад знакомству — Çox şadam  [ Чох шадам ]
Пожалуйста — Zəhmət olmasa. Mümkünsə [ Зехмет олмаса ]
Спасибо! — Təşəkkür edirəm. [ Тешеккур эдирем ]
Пожалуйста! Не стоит! — Buyurun. Dəyməz [ Буюрун. Деймез ]
Да (формально) — Bəli [ бели ]
Нет — Xeyr (формально) [ хейр ]
Да (неформально) — Hə [ хе ]
Нет (неформально) — Yox [ йох ]
Прошу прощения… (чтобы привлечь внимание) — Üzr istəyirəm. Bağışlayın [ Узр истеирем. Багышлаин ]
Простите — Bağışlayın [ Багишлаин ]
До свидания — Sağolun. [ Саголун ]
Увидимся — Görüşərik [ Герушерик ]
Я плохо говорю по азербайджански  — Mən Azərbaycanca (yaxşı) danışa bilmirəm. [ Мен азербайджанджа (яхшы) даныша билмирем ]
Я не понимаю — Başa düşmürəm [ баша душмурем ]
Вы говорите по английски? — Siz ingiliscə bilirsiniz? [ Сиз ингилисдже билирсиниз ]
Кто-нибудь говорит по русски? — Burada rusca danışan var? [ бурада русджа данышан вар]
Прошу Вас … (просить чего либо) – Sizdən xahiş edirəm … [ Сиздян хаиш эдирям]
Помогите! — Kömək edin! [ кёмяк эдин ]
Будьте осторожны! — Ehtiyyatlı olun\ol! [ этиятлы олун/ол ]
Доброе утро — Sabahın xeyir [ Сабахын хейир ]
Добрый день — Gün aydın. [ гунайдын ]
Добрый вечер — Axşamın xeyir. [ ахшамын хейир ]
Доброй ночи — Gecən xeyrə. [ геджан хейра гаршы ]
Поздравляю — Təbriklər. [ тебриклер ]
Можете мне помочь? — Mənə kömək edə bilərsiniz? [ мене кёмак эда биларсиниз ]
Я плохо себя чувствую- Mən özümü pis hiss edirəm. [ мен озюмю пис исс эдирем ]
Я потерял(ся/ась) — Mən azmışam. [ Мен азмышам ]
Где _____? — ______ haradadır? [ харададыр ]
Как я могу найти отель _____? — Mən _____ otelini necə tapa bilərəm? [ мен ____ отелини недже тапа билерем ]
Есть на сегодня свободные номера? — Bu gün üçün boş, otaq varmı? [ бу гюн учюн бош отаг вармы ]
Где туалет? [ туалет харададыр ]

Цифры

один — bir [ бир ]
два — iki [ ики ]
три — üç [ уч ]
четыре- dörd [ дорд ]
пять — beş [ беш ]
шесть — altı [ алты ]
семь — yeddi [ едди ]
восемь — səkkiz [ секкиз ]
девять — doqquz [ докгуз ]
десять — on [ он ]
одиннадцать — on bir [ он бир ]
двенадцать — on iki [ он ики ]
тринадцать — on üç [ он уч ]
четырнадцать — on dörd [ он дёрд ]
пятнадцать — on beş [ он беш ]
шестнадцать — on altı [ он алты ]
семнадцать — on yeddi [ он едди ]
восемнадцать — on səkkiz [ он секкиз ]
девятнадцать — on doqquz [ он докгуз ]
двадцать — iyirmi [ ийирми  ]
тридцать — otuz [ отуз ]
сорок — qırx [ гырх ]
пятьдесят — əlli [ элли ]
шестьдесят — altmiş [ алтмыш ]
семьдесят — yetmiş [ йетмиш ]
восемьдесят — səksən [ сексен ]
девяносто — doxsan [ дохсан ]
сто — yüz [ юз ]
тысяча — min [ мин ]

Время

Сколько времени? — Saat neçədir? [ саат нечедир ]
Два часа — Saat ikidir [ саат икидир ]
Половина третьего — Üçün yarısıdır [ Учюн ярысыдыр ]
Двадцать минут  шестого — Altıya iyirmi dəqiqə işdiyib [ Алтыйа ийирми дягигя ишдийиб ]
Без десяти три —  Üçə on dəqiqə qalır. [ Учя он дегиге галыр ]

Дни недели

Понедельник — Bazar ertəsi [ базар эртаси ]
Вторник — Çərşəmbə axşamı [ чершенбе ахшамы ]
Среда — Çərşəmbə [ чершенбе ]
Четверг — Cümə axşamı [ джума ахшамы ]
Пятница — Cümə [ джума ]
Суббота — Şənbə [ шенбе ]
Воскресенье — Bazar [ базар ]

Месяцы

Январь — Yanvar [ январ ]
Февраль — Fevral [ феврал ]
Март — Mart [ март ]
Апрель — Aprel [ апрел ]
Май — May [ май ]
Июнь — İyun [ июн ]
Июль — İyul [ июл ]
Август — Avqust [ август ]
Сентябрь — Sentyabr [ сентябр ]
Октябрь — Oktyabr [ октябр ]
Ноябрь — Noyabr [ ноябр ]
Декабрь — Dekabr [ декабр ]

Цвета

Белый — Ağ [ аг ]
Черный — Qara [ гара ]
Красный — Qırmızı [ гырмызы ]
Зеленый — Yaşıl [ яшыл ]
Синий — Göy [ гёй ]
Голубой — mavi [ мави ]
Оранжевый — Narıncı [ нарынджы ]
Серый — Boz [ боз ]
Коричневый — Şabalıdı/qəhvəyi [ шабалыды/гехвеи ]
Желтый — Sarı [ сары ]
Розовый — Çəhrayı [ чехраи ]

Транспорт

Автобус — Avtobus [ автобус ]
Автовокзал — Avtovağzal [ автовагзал ]
Поезд — Qatar [ гатар ]
Вокзал — Vağzal. [ вагзал ]
Направление — İstiqamət [ истигамет ]
Такси — Taksi [ такси ]

В ресторане

Принесите нам меню — Bizə menu gətir [ бизе меню гетир ]
Какой у нас счет? — Bizim hesabimiz nədir? [ бизим хесабымыз недир ]
Приятного Аппетита — Nuş Olsun [ Нуш олсун ]
Чаевые — Çaypulu [ чайпулу ]

       

Обсуждение поста

One thought on “Общие фразы на азербайджанском

  1. Azerbaijan Travel International
    Александр Авдеев

    Всегда были мне интересны основные фразы на азербайджанском языке. Благодарен за то, что опубликовали блог, касающийся этой темы

    2 годатому назад

    46

Добавить комментарий