Common phrases in Azerbaijani

Signs

OPEN – AÇIQ  [ achig ]
CLOSED – BAĞLI [ baghli]
ENTRANCE – GİRİŞ [ girish ]
EXIT – ÇIXIŞ [ chikhish ]
PUSH – ÖZÜNDƏN [ ozunden ]
PULL – ÖZÜNƏ TƏRƏF [ ozune teref ]
TOILET – TUALET [ tualet ]
MAN – KİŞİ [ kishi ]
WOMAN – QADIN[ gadin]
MEN – KİŞİLƏR [ kishiler ]
WOMEN – QADINLAR [ gadinlar ]
FORBIDDEN – QADAĞANDIR [ gadaghandir ]
Good morning – Sabahın xeyir [Sabahin kheyir]
Hello – Salam [ salam ]
How are you? (formal) – Necəsiniz? [ nejasiniz ]
How are you? (informal) – Necəsən? [ nejasan ]
How? – Necə? – [ Neja ]
Fine, thank you! – Yaxşıyam, çox sağolun! [ yakhshiyam, chokh sagholun ]
Good – Yaxşi [ yakhshi ]
Bad – Pis [ pis ]
So-so – Belə də. [ bela da ]
What is your name? (informal) – Sənin adın nədir? [ sanin adin nedir ]
What is your name? (formal) – Sizin adınız nədir? [ sizin adiniz nedir ]
My name is ______ . – Mənim adım _____ . [ manim adim _____ ]
Nice to meet you – Çox şadam. [ chokh shadam ]
Please – Zəhmət olmasa. Mümkünsə [ Zahmat olmasa. Mumkunse ]
Thank you – Təşəkkür edirəm. [ Tashakkur ediram ]
You’re welcome – Buyurun. Dəyməz [ Bouyurun. Daymaz ]
You’re welcome (informal) – Buyur [ Bouyur ]
Yes (formal) – Bəli
No (formal) – Xeyr [ kheyr ]
Yes (informal) – Hə [ ha ]
No (informal) – Yox [ yokh ]
Excuse me (getting attention or begging pardon) – Üzr istəyirəm. Bağışlayın [Uzr istayiram. Baghishlayin ]
I’m sorry – Bağışlayın [ Baghishlayin ]
Goodbye – Sağolun. [ Sagholun ]
See you – Görüşərik [ Gorusherik ]
I can’t speak Azerbaijani (well) – Mən Azərbaycanca (yaxşı) danışa bilmirəm. [ men azerbaidjandja (yakshi) danisha bilmiram ]
I do not understand – Başa düşmürəm [ basha dushurem ]
Do you speak English? – Siz ingiliscə bilirsiniz? [ siz ingilisge bilirsiniz ]
Is there someone here who speaks English? – Burada İngiliscə danışan var? [ boorada ingilisge danishan var ]
I ask you … (to ask for something) – Sizdən xahiş edirəm … [ Sizden khahish edirem]
Help! – Kömək edin! [ komek edin ]
Look out! – Ehtiyyatlı olun\ol! [ ehtiyatly olun\ol ]
Good morning – Sabahın xeyir. [ sabahin kheyr ]
Good afternoon – Gün aydın. [gun aydin ]
Good evening – Axşamın xeyir. [ akhshamin kheyr ]
Good night – Gecən xeyrə. [ gedjen kheyre ]
Congratulations – Təbriklər. [ tabriklar ]
Can you help me? – Mənə kömək edə bilərsiniz? [ mene komek gostere bilersiniz ]
I feel bad – Mən özümü pis hiss edirəm. [ man ozumu pis hiss edirem ]
I am lost – Mən azmışam. [ man azmysham ]
Where is _____? – ______ haradadır? [ haradadyr ]
How can I find hotel _____? – Mən _____ otelini necə tapa bilərəm? [ Man ____ hotelini neja tapa bilaram ]
Are there any vacancies tonight? – Bu gün üçün boş, otaq varmı? [ boo gun bosh otag varmy ]
Where is the toilet? – Tualet haradadır? [ tualet haradadyr ]
Male – Kişi [ keeshee ]
Female – Qadın [ gadyn ]

Numbers 

one – bir [ byr ]
two – iki [ eeky ]
three – üç [ uch ]
four – dörd [ dord ]
five – beş [ besh ]
six – altı [ alty ]
seven – yeddi [ yeddy ]
eight – səkkiz [ sakkeez ]
nine – doqquz [ dokgooz ]
ten – on [ on ]
eleven – on bir [ on byr ]
twelve – on iki [ on eeky ]
thirteen – on üç [ on uch ]
fourteen – on dörd [ on dord ]
fifteen – on beş [ on besh ]
sixteen – on altı [ on alty ]
seventeen – on yeddi [ on yeddy ]
eighteen – on səkkiz [ on sakkeez ]
nineteen – on doqquz [ on dokgooz ]
twenty – iyirmi [ eeyermy ]
thirty – otuz [ otooz ]
forty – qırx [ gyrkh ]
fifty – əlli [ elly ]
sixty – altmiş [ altmysh ]
seventy – yetmiş [ yetmysh ]
eighty – səksən [ saksan ]
ninety – doxsan [ doksan ]
hundred – yüz [ yooz ]
thousand – min [ meen ]

Time

What time is it? – Saat neçədir? [ saat nechedeer ]
It’s two o’clock – Saat ikidir [ saat eekedeer ]
It is 2:30 – Saat üçün yarısıdır. [ saat uchun yarysydyr ]
It is 2:50 – Saat üçə on dəqiqə qalır. [ saat uche on dagiga galyr ]
It is 2:20 – Saat üçə iyirmi dəqiqə işləyir. [ saat uche iyirmi dagiga ishleyir ]

Days of week

Monday – Bazar ertəsi [ bazar ertasy ]
Tuesday – Çərşəmbə axşamı [ charshanba akshamy ]
Wednesday – Çərşəmbə [ charshanba ]
Thursday – Cümə axşamı [ juma akshamy ]
Friday – Cümə [ juma ]
Saturday – Şənbə [ shanba ]
Sunday – Bazar [ bazar ]

Months

January – Yanvar [ yanvar ]
February – Fevral [ fevral ]
March – Mart [ mart ]
April – Aprel [ aprel ]
May – May [ maay ]
June – İyun [ eeyoon ]
July – İyul [ eeyool ]
August – Avqust [ avgoost ]
September – Sentyabr [ sentyabr ]
October – Oktyabr [ octyabr ]
November – Noyabr [ noyabr ]
December – Dekabr [ dekabr ]

Colors

White – Ağ [ agh ]
Black – Qara [ gara ]
Red – Qırmızı [ gyrmyzy ]
Green – Yaşıl [ yashyl ]
Blue – Göy/mavi [ goy/maavee ]
Orange – Narıncı [ narynjy ]
Grey – Boz [ boz ]
Brown – Şabalıdı/qəhvəyi [ shabalydy ]
Yellow – Sarı [ sary ]
Rose – Çəhrayı [ chahrayee ]

Transport

Bus – Avtobus [ avtobous ]
Bus station – Avtovağzal [ avtovaghzal ]
Qatar – Train [ qatar ]
Train Station – Vağzal. Dəmiryol vağzalı [ Vaghzal. Damiryol vaghzaly ]
Direction – İstiqamət [ istigamet ]
Taxi – Taksi [ taxi ]

At the restaurant 

Bon appetit – Nuş olsun [Nush olsun]
Bring us a menu – Bizə menu gətir [ beeza menu getir ]
What’s our bill? – Bizim hesabimiz nədir? [ beezim hesabymyz nadir ]
Tips – Çaypulu [ chapoulou ]

Tags: restaurant , Signs , Transport

Your Name:


Your Email:


Message: